INSCRIPCIÓ 2019-2020

INSCRIPCIÓ FALLA SANT JOSEP D’ALGINET

 

QUOTES, LOTERIES, RIFES I SOCI COL·LABORADOR

 • INFANTILS (des de 1 a 7 anys, ambdós inclosos):
  • Quotes mensuals: 12 mesos x 6 €/mes = 72 €.
  • Rifes (Juny, Octubre y Febrer): 3 rifes x 19 €/rifa = 57 €.
  • Loteria Nadal: 75 € (o 25 € de benefici).
  • Loteria Xiquet: 75 € (o 25 € de benefici).
  • Soci Col·laborador (per família): 30 € a l’any (15 € a Agost i 15 € a Febrer).
 • CADETS (des de 8 a 15 anys, ambdós inclosos):
  • Quotes mensuals: 12 mesos x 9 €/mes = 108 €.
  • Rifes (Juny, Octubre y Febrer): 3 rifes x 19 €/rifa = 57 €.
  • Loteria Nadal: 75 € (o 25 € de benefici).
  • Loteria Xiquet: 75 € (o 25 € de benefici).
  • Soci Col·laborador (per família): 30 € a l’any (15 € a Agost i 15 € a Febrer).
 • MAJORS (des de 16 anys):
  • Quotes mensuals: 12 mesos x 18 €/mes = 216 €.
  • Rifes (Juny, Octubre y Febrer): 3 rifes x 19 €/rifa = 57 €.
  • Loteria Nadal: 150 € (o 50 € de benefici).
  • Loteria Xiquet: 150 € (o 50 € de benefici).
  • Soci Col·laborador (per família): 30 € a l’any (15 € a Agost i 15 € a Febrer).

 

DESCOMPTES APLICABLES

 • Descomptes per família:
  • Grup familiar format mínim por 3 majors: Descompte de 2 €  a la quota mensual de cadascun dels majors.
  • Grup familiar format mínim per 2 majors i 2 infantils/cadets: Descompte de 2 € a la quota mensual de cadascun dels majors.
 • Descomptes pels membres de la comissió per apuntar nous fallers:
  • Per cada MAJOR apuntat a la comissió: Descompte de 2 € a la quota mensual durant l’exercici al qual s’ha inscrit el nou faller.
  • Per cada INFANTIL/CADET apuntat a la comissió: Descompte de 1 € a la quota mensual durant l’exercici al qual s’ha inscrit el nou faller.
  • Per cada SOCI COL·LABORADOR apuntat a la comissió: Descompte de 1 € A la Quota mensual durant l’exercici al qual s’ha inscrit el nou soci col·laborador.  
 • Descomptes a les loteries:
  • Els infantils els pares dels quals siguen fallers, estan exempts de loteries (NO DE RIFES), es a dir, el grup familiar només rebrà la quantitat de loteria (o benefici) corresponent als pares.

 

PRORRATEIG DE LA LOTERIA I RIFA A LES QUOTES MENSUALS

Cap la possibilitat de prorratejar l’import de les rifes i el benefici de les loteries a les quotes mensuals. L’import corresponent al soci col·laborador no es podrà prorratejar a les quotes mensuals.

Per tal de realitzar el càlcul de la quota mensual resultant, cal sumar l’import de les quotes mensuals, més l’import de les rifes, més l’import del benefici de les loteries, i dividir el total de la suma anterior entre els mesos que resten fins finalitzar l’exercici.

Exemples:

 • INFANTIL:
  • Quotes mensuals (72 €) + Rifes (57 €) + Benefici Loteria Nadal (25 €) + Benefici Loteria Xiquet (25 €) = 179 €.
  • Mesos fins finalitzar l’exercici (Abril-Març) = 12 mesos.
  • QUOTA AMB PRORRATEIG DE LOTERIES I RIFES = 179 € / 12 MESOS = 14,92 €.
 • CADET:
  • Quotes mensuals (108 €) + Rifes (57 €) + Benefici Loteria Nadal (25 €) + Benefici Loteria Xiquet (25 €) = 215 €.
  • Mesos fins finalitzar l’exercici (Abril-Març) = 12 mesos.
  • QUOTA AMB PRORRATEIG DE LOTERIES I RIFES = 215 € / 12 MESOS = 17,92 €.
 • MAJOR:
  • Quotes mensuals (216 €) + Rifes (57 €) + Benefici Loteria Nadal (50 €) + Benefici Loteria Xiquet (50 €) = 373 €.
  • Mesos fins finalitzar l’exercici (Abril-Març) = 12 mesos.
  • QUOTA AMB PRORRATEIG DE LOTERIES I RIFES = 373 € / 12 MESOS = 31,08 €.

2012 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos