INSCRIPCIÓ 2022-2023

INSCRIPCIÓ FALLA SANT JOSEP D’ALGINET

 

QUOTES, LOTERIES, RIFES I SOCI COL·LABORADOR

 • INFANTILS (des de 1 a 7 anys, ambdós inclosos):

Quotes mensuals: 12 mesos x 6 €/mes = 72 €.

Rifes (Juny, Octubre y Febrer): 3 rifes x 15 €/rifa = 45 €.

Loteria Nadal: 75 € (o 25 € de benefici).

Loteria Xiquet: 75 € (o 25 € de benefici).

Soci Col·laborador (per família): 30 € a l’any (15 € a Agost i 15 € a Febrer).

 • CADETS (des de 8 a 15 anys, ambdós inclosos):

Quotes mensuals: 12 mesos x 9 €/mes = 108 €.

Rifes (Juny, Octubre y Febrer): 3 rifes x 15 €/rifa = 45 €.

Loteria Nadal: 75 € (o 25 € de benefici).

Loteria Xiquet: 75 € (o 25 € de benefici).

Soci Col·laborador (per família): 30 € a l’any (15 € a Agost i 15 € a Febrer). 

 • JUVENILS (16 I 17 ANYS)

Quotes mensuals: 12 mesos x 15€/mes = 180 €.
Rifes (Juny, Octubre i Febrer): 3 rifes x 15€/rifa = 45€
Loteria Nadal: 120€ (o 40€ de benefici)
Loteria Xiquet: 120€ (o 40€ benefici)
Soci col·laborador per família: 30€ a l'any (15€ agost i 15€ a febrer)

 • MAJORS (des de 18 anys):
  • Quotes mensuals: 12 mesos x 18 €/mes = 216 €.
  • Rifes (Juny, Octubre y Febrer): 3 rifes x 15 €/rifa = 45 €.
  • Loteria Nadal: 150 € (o 50 € de benefici).
  • Loteria Xiquet: 150 € (o 50 € de benefici).
  • Soci Col·laborador (per família): 30 € a l’any (15 € a Agost i 15 € a Febrer).

PRORRATEIG DE LA LOTERIA I RIFA A LES QUOTES MENSUALS

Cap la possibilitat de prorratejar l’import de les rifes i el benefici de les loteries a les quotes mensuals. L’import corresponent al soci col·laborador no es podrà prorratejar a les quotes mensuals.

Per tal de realitzar el càlcul de la quota mensual resultant, cal sumar l’import de les quotes mensuals, més l’import de les rifes, més l’import del benefici de les loteries, i dividir el total de la suma anterior entre els mesos que resten fins finalitzar l’exercici.

Exemples:

 • INFANTIL:
  • Quotes mensuals (72 €) + Rifes (45 €) + Benefici Loteria Nadal (25 €) + Benefici Loteria Xiquet (25 €) = 179 €.
  • Mesos fins finalitzar l’exercici (Abril-Març) = 12 mesos.
  • QUOTA AMB PRORRATEIG DE LOTERIES I RIFES = 167 € / 12 MESOS = 13,92 €.
 • CADET:
  • Quotes mensuals (108 €) + Rifes (45 €) + Benefici Loteria Nadal (25 €) + Benefici Loteria Xiquet (25 €) = 203 €.
  • Mesos fins finalitzar l’exercici (Abril-Març) = 12 mesos.
  • QUOTA AMB PRORRATEIG DE LOTERIES I RIFES = 213 € / 12 MESOS = 17,75 €.
 • MAJOR:
  • Quotes mensuals (216 €) + Rifes (45 €) + Benefici Loteria Nadal (50 €) + Benefici Loteria Xiquet (50 €) = 373 €.
  • Mesos fins finalitzar l’exercici (Abril-Març) = 12 mesos.
  • QUOTA AMB PRORRATEIG DE LOTERIES I RIFES = 361 € / 12 MESOS = 30,08 €.

2012 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos