AVÍS LEGAL I PROTECCIÓ DE DADES 

PROTECCIÓ DE DADES FALLA SANT JOSEP D'ALGINET

L'associació garantix als usuaris de la pàgina web que complix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establit les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seues dades personals.

Aquestes dades personals seran utilitzats en la forma i amb les limitacions i drets que concedix la protecció de dades de caràcter personal.

L'arreplega i tractament de les dades personals sol·licitats té com:

Finalitat: l'atenció a l'usuari, tant administrativa com comercial.

Legitimació: La base legal per al tractament de les seues dades personals és el consentiment que presta a l'acceptar esta Política de Privacitat abans d'enviarnos/facilitarnos les seues dades.

Destinataris: no es comunicarà les seues dades a cap tercer, llevat que se li informe d'això expressament o existisca obligació legal. Falla Sant Josep d'Alginet es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seua disposició.

Duració: Les seues dades, seran conservats el temps mínim necessari per a satisfer la finalitat per a la qual els va facilitar, així com per a atendre les responsabilitats que es pogueren derivar de les dades subministrats i de qualsevol altra exigència legal.

Drets: L'interessat és titular dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seues dades personals, així com el dret a la portabilitat dels mateixos. Així mateix, en qualsevol moment l'interessat pot retirar el consentiment prestat sense que això afecte la licitud del tractament, així com la possibilitat d'acudir davant de l'autoritat de control competent (AEPD).

AVÍS LEGAL LSSI - CE

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) , l'entitat Falla Sant Josep li informa que és titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'Esmentada Llei, informa de les dades següents:

El titular d'este lloc web és: Falla Sant Josep d'Alginet.

CIF: G-46887303.

Domicili social: C/ València, 46 Davall d'Alginet (València).

USUARIS 

L'accés i/o ús dels sites de FALLA SANT JOSEP D'ALGINET atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des de l’accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús ací reflectides. Les esmentades condicions seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que si és el cas resulten de compliment obligatori. 

ÚS DEL PORTAL

La fulla web proporciona l'accés a multitud d'informacions, servicis, programes o dades (d'ara en avant, "els continguts") a Internet pertanyents a Falla Sant Josep d'Alginet o als seus licenciants als que l'USUARI puga tindre accés. L'USUARI assumix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fóra necessari per a accedir a determinats servicis o continguts.

Al registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'este registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de què serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'USUARI es compromet a fer-ne ús adequat dels continguts i servicis que Falla Sant Josep d'Alginet oferix mitjançant el seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per a: (i) incórrer a activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'orde públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic o il·legal, d'apologia del terrorisme o contra els drets humans; (iii) provocar danys als sistemes físics i lògics de FALLA SANT JOSEP D'ALGINET, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats; (iv) intentar accedir i, si és el cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. 

FALLA SANT JOSEP D'ALGINET es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l'orde o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultaren adequats per a la seua publicació. En tot cas, FALLA SANT JOSEP D'ALGINET no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris mitjançant els fòrums, xats, o altres ferramentes. 

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

 Falla Sant Josep d'Alginet serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'esta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Falla Sant Josep d'Alginet. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Falla Sant Josep d'Alginet. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstindre's de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en el les pàgines de Falla Sant Josep d'Alginet.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

 FALLA SANT JOSEP D'ALGINET no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjuís de qualsevol naturalesa que pogueren ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius als continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per tal d’evitar-ho.

MODIFICACIONS

 FALLA SANT JOSEP D'ALGINET es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes al seu site, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten mitjançant la mateixa com la forma en què estos apareguen presentats o localitzats al seu site. 

ENLLAÇOS

 En el cas que en el site es disposaren enllaços o hipervincles a altres llocs d'internet, FALLA SANT JOSEP D'ALGINET no exercirà cap tipus de control sobre els llocs i continguts corresponents. En cap cas assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web alié, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d'internet. De igual manera, la inclusió d'estes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades. 

DRETS D'EXCLUSIÓ

 FALLA SANT JOSEP D'ALGINET es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al seu site i/o els servicis oferits sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, aquells usuaris que incomplisquen les presents Condicions Generals d'Ús.

 GENERALITATS 

FALLA SANT JOSEP D'ALGINET perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu site exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ 

FALLA SANT JOSEP D'ALGINET podrà modificar en qualsevol moment les condicions ací determinades, sent degudament publicades com ací apareixen. La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguen modificades per altres degudament publicades. 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ 

La relació entre FALLA SANT JOSEP D'ALGINET i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals corresponents.

atras.png

2012 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos